SANAYİ ODAKLI, AYDA 45.000 ZİYARETÇİ 140.000 SAYFA GÖRÜNTÜLENME İLE SANAYİNİN BULUŞMA NOKTASI!Proses Çözümleri DergisiTEDARİKİ DİJİTALE TAŞIYARAK VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK MÜMKÜN

Sanayiplatformu.com olarak demir-çelik sektörü için hayati önem taşıyan tedarik, talep, teklif süreçlerini dijitale taşıyor ve dijital ekosistemin bir parçası olmaları için fırsat sunuyoruz. Satın alma yapmak isteyen ya da yeni iş hacmi yaratmak isteyen demir-çelik sektörünün temsilcilerini tedarikçi ya da satın almacı firmalarla bir araya getirerek dijital bir pazar yeri yaratıyoruz.

Türkiye´nin en stratejik sektörlerinin başında gelen demir-çelik endüstrisi; yüksek ihracat potansiyeli, yarattığı istihdam havuzu ve birçok farklı sektöre girdi sağlamasıyla kritik bir öneme sahip. Alt yapıdan inşaata, beyaz eşyadan otomotive kadar bir dizi faaliyet alanına hammadde temin eden demir-çelik sektörünün ilerlemesi ülke ekonomisinin de gelişmesini sağlıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir ekonomiler için demir-çelik endüstrisinin olgunluk seviyesinin yukarıya çekilmesi ve bu alana çok yönlü yatırımlar yapılması gerekiyor. Demir-çelik alanında faaliyet gösteren firmaların da dünyadaki gelişmelere hızla entegre olması ve özellikle tedarik proseslerini günümüzün dinamiklerine uygun hale getirmesi önem kazanıyor. Bu dinamiklerden biri ise doğru ham madde kaynağı. Tedarik sürecinin verimli olabilmesi ancak geniş, kapsamlı ve doğru ham maddeyi sağlayacak tedarikçi havuzu ile mümkün. Bu noktada tüm tedarikçileri tek bir platformda buluşturan dijital çözümler hem üretim hem de tedarik sürecinin devamlılığı için belirleyici, hatta hayati bir rol üstleniyor. Türkiye´deki ihracatın yaklaşık yarısını gerçekleştirilen beş ana sektörden biri olan demir-çelik endüstrisini daha güçlü bir zemine oturtmak ve küreselleşen rekabet yapısı için var olmasını sağlamak dijitalleştirmekten geçiyor. Yerel ve global ölçekte birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler, dijital alanlardaki varlıklarını güçlendirmek üzerine yatırımlar yapıyor. Bu alanı daha etkili kullanıp süreçlerini optimize ederek verimliliklerini arttırıyor. Tedarik proseslerinin dijital bir alanda yürütülmesi hız, çeviklik, esneklik ve mobilite gibi günümüzün en belirleyici rekabet unsurlarında işletmelerin öne çıkmasını sağlayacak. Üretimin sürekli hale gelmesi için alıcıların istedikleri yerde ve zamanda doğru tedarikçi havuzuna erişebilmesi ve teklif yönetimini dijital kanallar üzerinden yürütebilmesi firmaların çağımızın ona ayak uydurmasını büyük oranda kolaylaştırıyor. Özellikle alıcı ve tedarikçi arasında geçen sürecin kısalması, alıcının doğru tedarikçi ile buluşması, tedarikçilerin hammadde sağlayacağı alıcıyı hızlı bir şekilde bulabilme gibi unsurların sektörün elini güçlendireceğini düşünüyoruz. Üretim proseslerinin devamlılığını sağlamak amacıyla alıcının en doğru tedarikçiye ulaşması için günlerce organize sanayi bölgesi gezmesi mümkün değil. Buna ek olarak sadece bölgesindeki tedarikçilerle yetinmesinin ve sınırlı bir çevreden seçim yapmak zorunda olması da bugünün gerçekliği ile örtüşmüyor. Biz de sanayiplatformu.com olarak demir-çelik sektörü için hayati önem taşıyan tedarik, talep teklif süreçlerini dijitale taşıyor ve dijital ekosistemin bir parçası olmaları için fırsat sunuyoruz. Satın alma yapmak isteyen ya da yeni iş hacmi yaratmak isteyen demir-çelik sektörünün temsilcilerini tedarikçi ya da satın almacı firmalarla bir araya getirerek dijital bir pazar yeri yaratıyoruz. Türkiye´nin her yerinden firmaların yer aldığı geniş satın alma; havuzumuz, gelişmiş sektör ağacımız ve bir satın alma danışmanı gibi görev alan platformumuz, dijital dönüşümün zorunluluk olduğu demir-çelik sektörü için uygun bir online alan yaratıyor. Burada ihtiyaçlarını karşılayacak tedarikçi firmalara ulaşarak tedarikçi havuzlarını genişletirken, aynı zamanda sistemde yer alan demir-çelik taleplerine cevap vererek de iş hacimlerini arttırabiliyor. Talep ve teklif yönetimini dijitalize eden sanayiplatformu.com sürecin iki oyuncusu arasında bir köprü kurarak üretiminin temelini oluşturan tedarik zincirinin hızlı bir şekilde ilerlemesini ve yarattığı iş hacmi ile de firmaların ticaretlerinim büyümesini sağlıyor. KOBİ´ler ve farklı ölçekteki işletmeler, platforma dahil olduğunda hem tedarik sürecini kayıtlı hale getirebiliyor hem de tedarik ve satış & pazarlama proseslerine hız kazandırarak verimlilik elde ediyor.

01.05.2022